De collectie van Else Lindorfer is grotendeels in bruikleen gegeven bij Museum Swaensteijn.

Zie ook www.bernarddebages.com.